Taksin hinnat

Maksuluettelo (sis. alv 10%). Soveltamisalue käytössä.
 • Taksat
Perusmaksu 
Arkisin klo 06-206,10€
La ja aattoina klo 06-166,10€
Muina aikoina9,30€
Avustuslisä15,30€
Avustuslisä B31,40€
Paariasennuslisä29,20€
Tavaralisä (esim. polkupyörä, koira, sukset)5,00€
Matkataksa  
Taksa I, arkisin 06-20, la ja aattoina 06-161-2 hlöä1,65€/km
Taksa II, arkisin 06-20, la ja aattoina 06-163-4 hlöä1,98€/km
Taksa III, arkisin 06-20, la ja aattoina 06-165-6 hlöä2,14€/km
Taksa IV, arkisin 06-20, la ja aattoina 06-167-8 hlöä2,40€/km
Muina aikoina 2, arkisin klo 20-06, la ja aattoina klo 16-06 ja pyhäpäivät (sunnuntait)1-4 hlöä1,98€/km
Muina aikoina 4, arkisin klo 20-06, la ja aattoina klo 16-06 ja pyhäpäivät (sunnuntait)5-8 hlöä2,40€/km
Odotusmaksu48,69€/h

Tilausnumero on 0200-68000, puhelujen hinnat ovat klo 06-20  1,17€
puhelu+matkapuhelinmaksu tai paikallisverkkomaksu klo 20-06  1,50€
puhelu+matkapuhelinmaksu tai paikallisverkkomaksu

 • Tietoa maksuista
Perusmaksu

Taksiliikenteessä kuluttajilta perittävä perusmaksu saa olla enintään 5,54 (6,10€ sis. alv 10%) euroa, jos kuljetus alkaa arkipäivänä kello 6:n ja 20:n välisenä aikana. Enintään 5,54 (6,10€ sis. alv 10%) euroa saadaan periä myös kuljetuksesta, joka alkaa kello 6:n ja 16:n välisenä aikana lauantaina tai kirkkolain (1054/1993) 4 luvun 3 §:n mukaisten juhlapäivien, vapunpäivän tai itsenäisyyspäivän aattona. Muina aikoina ja sunnuntain ollessa aattopäivä perusmaksu on enintään 8,45 (9,30€ sis. alv 10%) euroa.

Ajomatkamaksu

Ajomatkamaksu, joka määräytyy ajomatkan pituuden ja matkustajien lukumäärän perusteella, kun kuljetus alkaa arkipäivänä kello 6:n ja 20:n välisenä aikana, jaetaan neljään taksaluokkaan. Muina aikoina, lauantaisin klo 16-06 tai kirkkolain (1054/1993) 4 luvun 3 §:n mukaisten juhlapäivien, vapunpäivän tai itsenäisyyspäivän aattona käytetään taksaluokkaa II (1-4 matkustajaa) tai taksaluokkaa IV (5-8 matkustajaa). Hinnat sisältävät 10 % alv:n. Taksat>

Taksaluokkaa valittaessa arkipäivänä kello 6:n ja 20:n välisenä aikana
kaksi alle 12-vuotiasta lasta lasketaan yhdeksi henkilöksi.

Odotusmaksu

Odotusajalta saadaan periä odotusmaksua enintään 44,26 (48,69€ sis alv 10%) euroa tunnilta.

Odotusmaksua saadaan periä:

 1. ajomatkamaksun sijasta, jos ajo liikenteen ruuhkautumisen tai muun vastaavan syyn takia on niin hidasta, että odotusmaksu tulee ajomatkamaksua korkeammaksi;
 2. silloin, kun asiakasta odotetaan tilauspaikalla hänen myöhästyttyään tai muualla matkustajan poistuttua ajoneuvosta kuljetuksen aikana.
Lisämaksut

Kuljetuksesta saadaan periä seuraavat lisämaksut:

Avustamislisä:

 • enintään 14,27 (15,70€ sis. alv 10%) euron suuruisena, jos asiakas tarvitsee avustamista noutokohteesta autoon tai kuljetuksen päätepisteessä autosta sisätilaan ja kuljettaminen edellyttää
  autoa, joka täyttää kaluston esteettömyyttä koskevat, taksiliikennelain (217/2007) 2 §:n 6 kohdan
  mukaiset vaatimukset;
 • enintään 28,55 (31,40€ sis. alv 10%) euron suuruisena, jos asiakas tarvitsee a alakohdassa tarkoitettua avustusta ja kuljetusta ja häntä lisäksi vedetään käsivoimin tai erityisen CE-merkityn
  porraskiipijän avulla rakennuksen portaikossa; tai
 • enintään 26,55 (29,20€ sis. alv 10%) euron suuruisena, jos asiakasta avustetaan paareilla ja kuljetus edellyttää paaritaksin käyttöä ja paaritaksi täyttää 2 §:n 3 momentissa mainitun suosituksen vaatimukset.
Tavarankuljetuslisä:

Enintään 4,54 (5,00€ sis. alv 10%) euron suuruisena isokokoisten esineiden ja kotieläimien kuljettamisesta. Tavarankuljetusmaksua ei kuitenkaan saa periä matkustajan kooltaan tavanomaisista matkatavaroista eikä liikkumisesteisen henkilön pyörätuolista, rollaattorista tai opas-
tai avustajakoirasta eikä muista välttämättömistä apuvälineistä.

Hinnoista ilmoittaminen

Kuluttajalle on annettava ennen sopimuksen tekemistä tieto taksimatkan kokonaishinnasta veroineen tai, jos täsmällistä hintaa ei voida ilmoittaa etukäteen, hinnan määräytymisen perusteet veroineen.

Taksamittari

Taksimatkan hinta määräytyy taksamittaria käyttäen, jollei asiakkaan kanssa ole sovittu muusta hinnasta. Jos taksamittari on epäkunnossa tai sen sinetöinti on murrettu, on noudatettava perusmaksun ja ajomatkan pituuden mukaan laskettua enimmäishintaa.

 • Tietoa soveltamisalueesta
Perusmaksun soveltamisalue
Perusmaksun soveltamisalue on asemapaikan taksiluvan haltijoiden enemmistöä edustavan yhteisön määrittelemä ja alueen autoilijoita sitova, 2,5 kilometrin säteinen ympyrä taksiaseman ympärillä.
Perusmaksun soveltamisalue voi olla myös laajempi.
Taksamittarin käyttö perusmaksun soveltamisalueella
Perusmaksun soveltamisalueella asiakkaalta ei saa periä tämän luokse ajamisesta perusmaksua enempää. Taksamittari käynnistetään perusmaksun soveltamisalueella matkustajien lukumäärän mukaista
taksaluokkaa vastaavasti silloin, kun auto on matkustajan tai matkustajien käytettävissä. Jos kyseessä on ennakkotilaus, taksamittarin saa kuitenkin käynnistää vasta asiakkaan tilauksessa mainitsemana aikana.
Taksamittarin käyttö perusmaksun soveltamisalueen ulkopuolella
 
Jos asiakas tilaa auton perusmaksun soveltamisalueen ulkopuolelle, taksamittari käynnistetään taksaluokkaa I arkisin klo 06-20 , muuna aikana taksaluokka II, vastaavasti kun auto on perusmaksun soveltamisalueen rajalla. Jos noudettu asiakas kuljetetaan samaa reittiä takaisin perusmaksun soveltamisalueelle tai sen kautta eteenpäin, mittarin tulee olla asennossa, jossa maksua ei kerry, perusmaksun soveltamisalueen rajalle saakka. Tämän jälkeen taksamittarin saa asettaa henkilömäärän mukaiselle taksalle kuljetuksen loppumatkaksi. Jos matkustajia arkisin on enemmän kuin kaksi, saa auton taksamittarin nollata ja käyttää koko paluumatkan
matkustajamäärän mukaista taksaluokkaa.
 
Jos asiakas nousee autoon perusmaksun soveltamisalueella ja matka suuntautuu perusmaksun soveltamisalueen ulkopuolelle ja sieltä takaisin perusmaksun soveltamisalueelle samaa reittiä,
pidetään taksamittari ajomatkamaksulla perusmaksun soveltamisalueen ulkopuolella vain
yhdensuuntaisella matkalla.
 • Soveltamisalueet

Klikkaa isommaksi

Tornion soveltamisalue
Kemin soveltamisalue
Keminmaan soveltamisalue