Meri-Lapin Taksit Oy on yhtiö, joka ylläpitää taksien tilausvälityskeskusta.
Keskus välittää taksikuljetuksia Kemin, Keminmaan keskustan ja Tornion taksiaseman autoilijoille.
Keskus sijaitsee Torniossa ja sen toiminta on ympärivuorokautista.